I er købt, og prisen betalt

Luthersk Missionsforening - Værdigrundlag

Tekst fra: http://www.dlm.dk/om-os/vaerdier/vaerdigrundlag

Bibelen som grundlag
Luthersk Missionsforening (LM) er en bevægelse, der bygger sit arbejde på Bibelen som Guds troværdige ord og de lutherske bekendelser, som man også gør det i den danske folkekirke.

Læs LM's vedtægter her (pdf)

Læs om LM's kerneværdier her (pdf, lille folder)

Evangelisk-luthersk
LM er evangelisk-luthersk, hvilket betyder at LM ønsker at stå for den klassiske kristendom, som blev indført i Danmark ved reformationen.

Vi tror, at evangeliet er for alle, og at frelsen og det evige liv er en gratis gave fra Gud, som vi får i troen på Jesus. Det betyder, at LM ønsker at have mere fokus på det, som Gud har gjort for os, end hvad vi skal gøre for Gud.

Mere om, hvad det vil sige at være luthersk

Mission er en hovedsag
En helt central del af LM's arbejde er at hjælpe mennesker til at få et liv i troen på Jesus Kristus og dermed del i det evige liv. Det kalder vi mission.

Mission kan foregå både ved hjælp af undervisning, udgivelse af bøger, internetsider, personlige samtaler, hjælp til syge og meget andet. Det foregår både i Danmark og i udlandet, hvor LM har flere missionærer end noget andet dansk missionsselskab.

Mere om, hvorfor LM er et missionsselskab

Alle bidrager i fællesskabet og opgaverne
LM er ikke styret af præster, professionelle og folk med særlig uddannelse. Langt det meste af LM's arbejde bliver udført af medlemmerne i deres fritid. LM ønsker at fremme, at alle medlemmer bidrager med de talenter, Gud har udrustet dem med.

Det lokale og regionale arbejde bliver derfor ledet af frivillige, der har et borgerligt job ved siden af. Der er også lønnede medarbejdere i LM. Deres løn bliver primært betalt af frivilligt indsamlede pengegaver.

Mere om LM’s ledelse

Demokrati og mangfoldighed
LM er en fri og selvstændig bevægelse. Mange LM’ere er også samtidig aktive medlemmer af folkekirken. Nogle steder i landet er LM-forsamlingen organiseret som en frimenighed, der står uden for folkekirken, men som har samme grundlag.