I er købt, og prisen betalt

Sådan startede det

”Luthersk Mission til evangeliets fremme” I daglig omtale: LM

I midten af 1800-tallet gik der en folkelig- og åndelig vækkelse hen over hele Danmark. Det åndelige røre på Bornholm mundede blandt andet ud i en bevægelse under navnet: ”Luthersk Missionsforening til evangeliets fremme på Bornholm”! Det skete 1. marts 1868.

Allerede året efter blev ”på Bornholm” til et: ”I Danmark”. Men da Ydre Mission hurtigt blev en integreret del af LMs arbejde, og da evangeliet om Jesus Kristus er for alle folkeslag, så forsvandt ”i Danmark” også. – ( LM er i dag det missionsselskab, der har flest udsendte medarbejdere som undervisere, missionærer, helsearbejde og voluntører mv..)

I løbet af det første 10 -15 år blev LM lansdsdækkende, og i år 1902 var der 28 missionshuse og 41 prædikanter - de fleste fritidsforkyndere. Mange tog årligt flere længere møderejser, enkelte helt op til 5 – 6 uger uden at være hjemme!! I 1923 oprettede LM en højskole i Hillerød. Rigtig mange LMere fra Vestjylland tog et 5-mdr.s ophold, og derfor blev LM-erne på en sjælden måde landskendte. Man indkaldte til ELEVMØDE med besøg af en eller flere lærere. Folk fra Herning og omegn blev enige om at holde højskoleaften.

I 1961 begyndte LM ungdomsmøde i Herning. Dengang var der både CF-kasserne, sygeplejeskole, landbrugsskole, semianrium, tekniske skoler m. fl., så der var mange unge - også med LM baggrund.

I januar 1962 blev der indbudt til 3 offentligte møder, hvor der i annoncen bl. a. stod:
Kom og HØR Guds ord i DØVEHUSET!! – Det kostede 50 kr. at leje salen.

Dermed var LMs mødevirksomhed begyndt i Herning

I sommeren 1962 og 63 var der en uges teltmøder på Markedspladsen. I 1964 og 1965 lå teltet på hjørnet af Glentevej / Gl. Kirkevej – 2 uger begge år!

I 1966 var man i fuld gang med at bygge missionshus på Godthåbsvej 23. Der var teltmøder i tiden 15. august til 4. sept. - dog ikke møde hver dag. – 11. marts 1967 blev missionshuset indviet. Teltmøderne det år blev afholdt på Glentevej/Gl. Kirkevej sidst august, og fortsatte med en møderække i de nye lokaler på Godthåbsvej 23. Der var god tilslutning begge steder.!

Så var vi i gang i Herning!