I er købt, og prisen betalt

Information

   

Coronavirus

Det er nu igen muligt for os at mødes til møder i missionshuset.
Møderne vil naturligvis foregå under gældende regler vedr. afstand, hygiejne m.m., ligesom det er vigtigt, at vi hele tiden passer på hinanden. Af samme grund er opstilling af stole m.m. noget anderledes, end vi ellers har været vant til, men vi ønsker ikke at løbe nogen som helst risiko. Derfor er såvel mødesal som kafferum til disposition.
Vi er sikre på, at vi hver især er indstillet på at tage vare på hinanden og de gældende regler, og vi glæder os til igen at kunne samles om Guds ords forkyndelse.
Læs mere på dlm.dk