I er købt, og prisen betalt

Information

LM og corona

Møderne i LM Herning vil naturligvis foregå under gældende regler vedr. afstand, hygiejne m.m., ligesom det er vigtigt, at vi hele tiden passer på hinanden. 
Derfor er såvel mødesal som kafferum til disposition.
Vi er sikre på, at vi hver især er indstillet på at tage vare på hinanden og de gældende regler, og vi glæder os til at samles om Guds ords forkyndelse.
Læs mere på dlm.dk