I er købt, og prisen betalt

Om Luthersk Missionsforening

Luthersk Missionsforening er en del af Den danske Folkekirke. Vi er en fri organisation med en del ansatte missionærer og sekretærer, men langt de fleste opgaver bliver udført af frivillige, ulønnede medarbejdere.

Luthersk Missionsforening har Bibelen som grundlag for alle aktiviteter. Vi tror, at Bibelen er Guds ufejlbarlige ord, der med guddommelig myndighed udtaler sig om, hvordan vi får del i det evige liv - eller går fortabt.

Derfor ønsker vi, at Bibelen må være bestemmende for al tro og livsførelse. Bibelen giver alt, hvad vi behøver for at blive - og leve som - en kristen. Et sandt og godt liv får man i det øjeblik, Bibelens indhold bliver daglig kost og får lov til at bestemme, både hvad man tror, og hvordan man lever.

Luthersk Missionsforening bekender sig til den opfattelse af Bibelen, som kommer til udtryk i folkekirkens evangelisk lutherske bekendelse.

Luthersk Missionsforening er ikke et lukket foretagende, hvor der kræves medlemskab for at deltage. Tværtimod! - Alle er meget velkomne til at være med ved de forskellige arrangementer!

Luthersk Missionsforenings formål er, at alle mennesker må høre Bibelens budskab for at komme til tro på Jesus. Han er Guds søn og verdens frelser, og derfor også den eneste, der kan give mennesker evigt liv!